omurga enfeksiyonu

Omurga Enfeksiyonlarının Tedavisi

Tümörleri ve enfeksiyonları tedavi etmek, hastalığı tanımakla başlar. Teşhis, hastanın geleceğini belirlemede de en önemli adım olarak kabul edilir. Tanı amaçlı yapılan bazı cerrahi işlemler (biyopsiler) hastalığın tedavisini imkansız hale getirmekte ve hastaların yaşam riskini artırmaktadır.

Teşhis aşamasından sonra üç soruya verilen cevaplarla belirlenen kriterlere göre hangi tedavinin uygulanacağı belirlenir:omurga enfeksiyonu

Hastalık için ameliyatsız etkili bir tedavi var mı?: Bu tedaviler antibiyotik, kemoterapi veya radyasyon tedavisini içerse de bazı iyi huylu tümörlerin tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Bu hastalar, aşağıdaki iki kriteri karşılamaları halinde cerrahi olmayan tedaviye aday olabilirler:

Hasta strese dayanma yeteneğini kaybetti mi (dengesiz)?

Hastada nörolojik hasar (sinir yapısı) var mı?

Tüm bu kriterlerin pozitif olduğu durumlarda hastalar uygun ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bir kriter bile negatif olduğunda, hastaların hem yaşamını hem de hayati fonksiyonlarını sürdürmede veya eski haline getirmede cerrahi daha etkili görünmektedir.

Omurga enfeksiyonu ameliyatsız tedavi

Cerrahi olmayan tedaviler arasında antibiyotikler, anti-tüberküloz tedavileri, bazı viral enfeksiyonlar için antiviral tedaviler ve mantar enfeksiyonları için antifungal tedaviler bulunur. Tedavinin türü ve süresi, enfeksiyonun şiddetine ve buna neden olan mikroorganizmaya bağlı olarak değişecektir.

Antibiyotikler ve antifungal ilaçlar damardan veya ağızdan verilir. Damardan verilen ilaçlar söz konusu olduğunda, bu tedavi bir hastanede veya bir kateter takılıyken, ayakta tedavi bazında veya evde bir sağlık uzmanının gözetiminde yapılabilir. Tedavi süresi 7-10 gün ile 6-12 hafta arasında değişebilir. Bazı durumlarda doktorunuz ağrıyı gidermek ve omurganızı rahatlatmak için korse tedavisi reçete edebilir.

Cerrahi tedavi ne zaman gereklidir?

Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen apseli hastalarda, vertebra travması, deformite (omurların yer değiştirmesi, yana eğilme, kambur) ve buna bağlı şiddetli ağrı nedeniyle anormal hareketleri olan hastalarda cerrahi gerekebilir.

Ek olarak, kambur ve ardından sinir hasarı (güç kaybı, şiddetli uyuşukluk) nedeniyle apse veya omurilik kırığı veya omurilik sıkışması olan hastalar mutlak bir acil ameliyat gerektirir. Bu hastalarda omurilik üzerindeki baskı ameliyatla giderilmelidir.

Cerrahi seçenekler nelerdir?

Çeşitli seçenekler mümkündür. Varyantlar, enfeksiyonun tipine ve yerine, apsenin boyutuna, neden olduğu hasara ve hastanın bağışıklık sistemine bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda apse boşaltımı ve enfekte olmuş dokunun tedavisi yeterlidir ve bazen tahrip olmuş omurları değiştirmek için kafesler ve aletler kullanmak gerekebilir. İşlem sonrasında bazen yara kapatılır ve içine dren konulur, bazen yara açık bırakılıp periyodik olarak yıkanır veya basınç altındaki dokuya negatif basınç uygulanarak sürekli drenaj sağlanması (woundvac) gibi bir teknik kullanılabilir. .

Sebebe bağlı olarak üç tip ameliyat yapılır:

Vücuttan bir enfeksiyon veya tümörün çıkarılması

Bazı iyi huylu veya metastatik tümörler veya enfeksiyonlar için (çoğu mikrobiyal enfeksiyon) amaç, hastalığın veya etkilenen dokunun mümkün olduğunca çoğunu çıkarmaktır. Bu çıkarma, tümörlerin “kısmi rezeksiyonu”; Enfeksiyonlarda buna yara debridmanı denir. Küçücük de olsa hastalık faktörü geride kalabilir. Hastalığın fazla ilerlemeyeceği (iyi huylu tümör) veya ek tedavilerle (enfeksiyonlar için antibiyotikler, metastazlar için kemoterapi veya radyasyon tedavisi) kontrol edilebileceği göz önüne alındığında, büyük ameliyatlardan kaçınılmalıdır.

Spinal sarkomlar (osteosarkom, Ewing, kordoma vb.) Gibi bazı tümörler ve enfeksiyonlarla (mantarlar, parazitler vb.) Geride kalan bir kırıntı bile hastalığın nüksetmesine ve dolayısıyla hastanın ölümüne neden olabilir. mağlubiyetten geri çekilip geride en ufak bir parça bırakmadan hasar ortadan kalkar. Buna geniş eksizyon denir. Doğal olarak her iki yöntemle de omurganın bütünlüğü bozulur ve stabilizasyon gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir