Etiket arşivi: hamiline çek yazma

isme çek yazma, hamiline çek yazma, çek neden yazılır

İsme Ve Hamiline Çek Nedir?

Çek bir ödeme aracıdır. Her ne kadar çekte vade olmasa da yanı bankaya verildiğinde, anında ödenmesi gerekse de ticari hayatın içinde vadeli olarak kullanılır. İtibar kaybı yaşamak istemeyen, çeki düzenleyen her keşideci firma veya şahıs ile lehtar yani alacaklı firma veya şahıs çekin üzerinde yazılan tarihte tahsil edilmesi, ödenmesi hususuna büyük hassasiyet gösterir. Günümüzde etkisi ve kullanımı, kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasından sonra azalmış olsa da halen ticari bir ödeme aracıdır. Çek kıymetli bir evraktır ve bankalara hitaben yazılmıştır. Türk Ticaret Kanununa göre de şekillenmiştir.isme çek yazma, hamiline çek yazma, çek neden yazılırİsme Yazılı Çek

Türk Ticaret Kanununda çekin şekil şartları açıkça belirtilmiştir. Bu şartlardan birisi de çekin ön yüzünde bulunan çekin kime ödeneceği yani alacaklı bilgisidir. Çekler iki çeşit düzenlenir. Bunlardan birisi de nama yazılı diğer bir deyişle isme yazılı çektir. İsme yazılı çek ne demektir? Sorusunun cevabı çeki bankaya tahsile götürdüğümüzde kimin tahsil edeceğidir. Çeklerde meblağı tahsil edecek kişiye lehtar denir. Ve isme yazılı çeklerde lehtarın adı yazılır. Yani alacaklı kim ise, bu şahıs olabileceği gibi şirket veya kurumda olabilir. Onun adı yazılır ve o kişiden başkası ciro etmez ise çeki tahsil edemez.

Hamiline Çek

Ticaret kanununa göre çeklerin iki çeşit düzenlendiğinden daha önce bahsetmiştik. Bunlardan diğeri de Hamiline yazılan çeklerdir. Günümüzde kullanılan çeklerin büyük bir çoğunluğu hamiline olarak düzenlenmiştir. Buna neden olan en büyük sebeplerden birisi de devir bakımından nama yazılı yani isme yazılı çekten daha kolay devredilebilmesidir. Kolay devredilebiliyor olması isminden de anlaşılacağı gibi hamiline düzenlenmesinden kaynaklanıyor. ‘’Hamili’’ kelimesinin anlamı elinde bulunduran; üzerinde taşıyan demektir. Hamiline çek; çeki taşıyan kişiye ait olması anlamına gelir. Çekin lehtar kısmına hamiline yazıldığı zaman çeki elinde bulunduran herhangi bir kişi, şirket veya kurum çeki bankaya götürüp tahsil edebilir. Veya ticari borç alacak ilişkilerinde bir ödeme aracı olarak kullanabilir. İsme yazılı çek olmadığı için çeki ciro etmesine gerek yoktur. İsme yazılı çek ile hamiline yazılı çek arasındaki tek fark birinde alacaklı kişinin yani lehtarın belli olması diğerinde ise çeki elinde bulunduran herhangi bir kişi emrine düzenlenmiş olmasıdır.