yaralar ve sütüre işlemi, yaralara müdahale edilmesi, yaralar nasıl geçirilir

Yaralar ve Sütüre Edilmesi

Deri bantları (skin-tape, steri-strip):Özel bir madde içeren yapışkan yüzleri diğer bir madde lifleri ile desteklenmiş olup, mikroporlar içermektedir. Deriye invaziv bir girişim yapılmaksızın yara dudaklarının karşılıklı getirilmesi sağlanmakta ve deride herhangi bir reaksiyon oluşturmamaktadır. Bu avantajlarına karşın yara dudaklarına eversiyon sağlayamama, ıslak zemine yapışmama, yağlı deri bölgelerinde, kıllı alanlardra, gevşek ya da hareketli deri bölgelerinde kısa ömürlü olma gibi dezavantajları mevcuttur. Klasik dikiş atma tekniklerine üstünlükleri yoktur.yaralar ve sütüre işlemi, yaralara müdahale edilmesi, yaralar nasıl geçirilir
Yara yapıştırıcıları:Bu iş için “cyanoacrylate” isimli madde kullanılır. Yara dudaklarına sürüldükten sonra bu ortamda polimerize olan bu madde, doku yüzeylerine birbirine yapışıcı özellik kazandırmaktadır. Kullanımları esnasında kesin bir hemostazın gerekli oluşu, dokuların kaynamasına bir bariyer teşkil etmeleri dezavantajları olup, kullanımları geniş ölçüde kısıtlıdır.
Deri zımbaları (Skin-staplers):Otomatik bir aletle, derinin karşılıklı birleşmesini sağlayacak materyallerin yara dudaklarına tesbiti şeklindedir. Zaman kazandırıcı bir teknik olmasına karşın kozmetik yönü iyi değildir.
Deri kıskaçları (Skin elips, agraf): Yara dudaklarının karşılıklı bir arada tutulmasını sağlayan kıskaçlardır. Eversiyon oluşturmalarına karşın kozmetik sonuç iyi değildir. Eskiden daha sık kullanılan bu materyalin günümüzde kullanım alanı oldukça sınırlıdır.
SÜTÜR TENKİKLERİ
Düğümleme, sütür tekniklerinde ortak bir noktadır. Yara dudaklarından çıkan iplikler bağlanırken, düğüme girdikleri istikametin karşı yönüne çekilerek düğüm oturtulmalıdır. Bu şekilde ikinci bir düğüm ile kördüğüm oluşturulduktan sonra bir üçüncüsü emniyet açısından gereklidir. Ayrıca düğümün yara dudaklarina mümkün olduğunca uzak bir noktada bırakılması gerekir. Çeşitli deri sütürleri arasında; “Basit tek-tek sütür” ve “Vertikal matress sütür” en sık kullanılanıdır. En iyi kozmetik sonuç veren tür basit tek-tek sütürdür. Ancak derinin kalın olduğu ve yara dudaklarının basit sütürle uygun bir şekilde karşılaştırılamadığı durumlarda, vertikal matress sütür tercih edilmelidir. Ayrıca vertikal matress sütürle yara dudakları eversiyonu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir